· obhajoba obvinených v predsúdnom konaní, v konaní o dohode o vine a treste, v zmierovacom konaní

· obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí v konaní pred súdom

· zastupovanie odsúdených vo vykonávacom konaní

· zastupovanie poškodených a uplatňovanie ich nárokov v trestnom konaní