· vypracovanie a právna analýza pracovných zmlúv, osobitných typov dohôd a iných listín podľa Zákonníka práce

· zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov pri uplatňovaní nárokov z pracovno - právnych vzťahov

· vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z pracovno - právnych vzťahov