· vypracovanie a právna analýza všetkých osobitných typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a nepomenovaných zmlúv

· vypracovanie žalôb, návrhov, opravných prostriedkov, stanovísk, odvolaní a iných podaní v civilnom sporovom a mimosporovom konaní

· zastupovanie fyzických a právnických osôb pri uplatňovaní nárokov z občianskoprávnych vzťahov v mimosúdnom alebo súdnom sporovom a mimosporovom konaní, ako aj v dedičskom a exekučnom konaní

· vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov